Miller Managment Twitter vk logo small dark Facebooks small dark icon

הקמת הפרוייקט

הקמת פרוייקטים

חמשת שלבי החיים של הפרויקט

 • שלב הייזום וההתנעה של הרעיון - Initiate
  השלב שבו נולד הפרויקט. מדובר בשלב שבו עולה הרעיון לפרויקט - שלב זה בוחן את הבעיה ואת הצורך שהנם הגורמים להמצאת הפרויקט . בשלב הייזום מוגדרות המטרות העסקיות ,טכנולוגיות , לוחות זמנים נדרשים שאותם מגדירים עם בעלי העניין השונים (לדוגמה הלקוח). שלב זה נוטה להיות מעורפל אך בסיומו מתקבלות תשובות לשאלות כגון : מיהו הלקוח ? מהו הצורך ? מהם היעדים ? מיהו המבצע ? מה הפתרון הנדרש ? ומיהם בעלי העניין ? כמו כן, הנחות יסוד , מדיניות ארגונית ועוד . תוצרי שלב זה הנם: החלטה על פתיחת פרויקט , מסמך ראשוני של תכולת הפרוייקט וכמובן, מינוי מנהל הפרויקט. יש לציין שכל טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל לכישלון הפרויקט בפועל.

 • שלב התכנון – Plan
  זהו השלב המהותי ביותר בפרויקט. הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט , שביעות רצון הלקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות העבודה ועוד. שלב זה מתחיל במהלכו של שלב הייזום ומסתיים לקראת סיום הפרויקט. יש להקפיד להשלים את התכנון הנדרש אך לא למהר מידי (דילוג על שלב זה יוביל בפועל לכישלון בביצוע ). שלב זה כולל בניית תוכניות עבודה רבות ולכן מומלץ שיהיו תוכניות לנושאים הבאים: תכנון תכולת העבודה - הן תכנון על (High-level) והן תכנון פרטני (Low- Level) של חבילות העבודה בפרויקט, חלוקת האחריות ואופן תכנון לוחות הזמנים, משימות לביצוע , סדר המשימות, הזמן הדרוש לכל משימה, אילוצים ומצבים קריטיים בהם צריך לעמוד. תכנון העלות - הכנת תוכנית תקציבית והערכות כספיות, תכנון איכות המוצר/השירות כך שתתקבל האיכות הרצוייה. תוכנית איוש כ"א - בניית הצוות המנצח שיוביל את הפרויקט לסיומו המוצלח. תכנון התקשורת - יש לזכור שתקשורת הינה הדבק המחבר בין כל ההיבטים לעבודה משותפת. ניהול סיכונים - איתור סיכונים , הערכת סיכונים, סבירותם והשפעתם , ההחלטה במה לטפל קודם וכיצד לתכנן את הרכש - האם לרכוש או לייצר ? מי הקבלן שיופעל ? סגירת חוזים ותוכנית אינטגרציה - כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד החלקים מחוברים אחד לשני.

 • שלב הביצוע -Execute
  השלב היקר ביותר בפרויקט, שלב זה כולל הפעלת אנשים ומשאבים שונים לפי תוכניות העבודה שנקבעו בשלב הקודם. יש לבצע בקרה (תכנון מול ביצוע בפועל) שיכולה לגרור לבקשת שינוי תכולה , לו"ז , עלויות ועוד. בפועל בשלב זה מופצת תקשורת רבה בין הגורמים השונים ומופעלים החוזים וקבלני המשנה לטובת השגת היעדים השונים . שלב זה מתחיל בסמוך לזמן תחילת התכנון ומסתיים בשלב הסגירה של הפרויקט. שלב זה הנו השלב המספק את תוצרי הפרויקט בפועל

 • שלב הבקרה - Control
  שלב זה מהווה בקרה לאינטגרציה של כלל החלקים, יש לוודא שהתכולה הושלמה ושהיא באיכות הנדרשת. בקרה על הלו"ז, עלויות, ניהול משאבים וכוח-אדם , דיווחים למי שצריך, בקרה על קבלנים וחוזים וניהול סיכונים. המטרה הנה לדגום את הביצועים בכל עת ובמידה וקיימת סטייה יש לבצע תיקון בזמן .
 • שלב הסגירה - Closing
  השלב האחרון והסופי בפרוייקט. השלב הזה כולל את סיום הפרויקט וסגירת החוזים המשפטיים הרלוונטיים.

סניף תל אביב: יד חרוצים 14 תל אביב (בית שבח) מיקוד: 6770007
טלפון: 03-7311792 ; 03-9400999 פקס: 03-6769455 מאיל: office@mpm.org.il skype: adonmiller סניף אילת: רח' המלאכה 7 טלפון: 050-3538333

Miller Project Managment